Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, enz.) die je op deze site www.allkoestiek.nl en op alle overige in eigendom van Allkoestiek B.V. zijnde sites (staan vermeld op de pagina weblinks onder de rubrieken "bedrijf", "diensten", "oplossingen", "produkten" en "begrippen") en alle daaraan gekoppelde en onderliggende pagina's aantreft, berusten volledig bij Allkoestiek.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Allkoestiek of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: "© Copyright Allkoestiek. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.", mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Allkoestiek B.V. - Voorthuizen, maart 2022