Privacy policy

Allkoestiek, gevestigd aan de Molenweg 101, 3781 VC in Voorthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Allkoestiek verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer (privé mobiel telefoonnummer voor zover door jouw verstrekt)
  • E-mailadres (privé e-mailadres voor zover door jouw verstrekt)

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Allkoestiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om diensten zoals overeengekomen met een zakelijke opdrachtgever uit te kunnen voeren 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Allkoestiek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de tijd die we nodig hebben voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw bericht. De door jouw aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken deze nooit aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht. 

Gegevens inzien

U mag de gegevens die wij over je hebben verzameld inzien en laten corrigeren. Je hebt bovendien het recht aan ons te vragen om de daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen. Jouw verzoek daartoe zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken worden afgehandeld. Als de door ons verstrekte informatie aangaande jouw persoonsgegevens onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken deze gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Vragen?

Vragen hiervoor kun je via info@allkoestiek.nl aan ons stellen. Natuurlijk kun je ons ook hierover tijdens kantooruren bellen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.