Klachten over de akoestiek in kerk Oosterhesselen na renovatie

Een kerk is bij uitstek een voorbeeld van een ruimte waar bijna altijd een lange nagalm heerst...

Galm in de kerk vaak teveel

Een kerk is bij uitstek een voorbeeld van een ruimte waar bijna altijd een lange nagalm heerst en die men daar ook als prettig en passend ervaart. RTV Drenthe in gesprek met de dirigent van een koor na het besluit de vloerbedekking te vervangen door tegels. Een beschrijving van de gevolgen.

De meerderheid van de zangkoren die in de kerk in Oosterhesselen repeteren, heeft klachten over het pas gerenoveerde Godshuis. Nadat de vloerbedekking is vervangen door tegels, is de akoestiek veranderd. Sommige gebruikers klagen over een vervelende galm. Het kerkbestuur gaat op zoek naar een oplossing.

Een goed voorbeeld van hoe mensen ieder op hun eigen manier het fenomeen ruimte-akoestiek ervaren. Geluid blijft uiteindelijk altijd een vorm van subjectieve waarneming. Wat de ene persoon ervaart als mooi of goed komt op de ander over als lelijk of slecht.

Allkoestiek hanteert daarom richtlijnen of normeringen die maatgevend zijn voor het type ruimte waar het akoestisch vraagstuk betrekking op heeft.

In sommige gevallen is dit een eis, bijvoorbeeld de NEN5078 die men hanteert voor de nagalm in verkeersruimten, maar ook richtlijnen die niet direct bindend zijn zoals de Rgd richtlijn voor sport- en gymzalen. 

Daar waar geen eisen van toepassing zijn is het uiteindelijk aan de gebruiker om te bepalen wat wenselijk is.

Door de vele praktijksituaties die wij door de jaren heen onderhanden hebben gehad kunnen wij je prima adviseren wat in jouw situatie een passende oplossing is.

 

In welke ruimte wil je de akoestiek verbeteren?