Ruimteakoestiek in programma van eisen voor een frisse school

Meer uitleg over ruimte-akoestiek en overige eisen die gesteld worden aan klaslokalen binnen het frisse scholen programma...

Programma van Eisen - Frisse scholen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een programma van eisen opgesteld die gebruikt kan worden voor nieuwbouw en voor het verbeteren van bestaande schoolgebouwen. Dit programma van eisen geldt als leidraad bij het realiseren van Frisse Scholen. Ook de ruimteakoestiek is meegenomen in het programma van eisen.

Gezond binnenmilieu

Een goed Programma van Eisen is het fundament van een Frisse School in zowel het primair en als voortgezet onderwijs.

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om binnenluchtkwaliteit, termisch comfort, licht en geluid.

Een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij ver‐ en nieuwbouwplannen is het dus belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties.

Akoestiek en frisse school

Binnen het stukje geluid is ook aandacht voor de ruimteakoestiek. Voor dit thema zijn drie ambitieniveaus vastgesteld; klasse C (acceptabel), klasse B (goed) en klasse A (zeer goed).
Hieronder een stukje uit het programma van eisen frisse scholen waarin het stukje akoestisch comfort wordt omschreven.

Artikel gaat onder de afbeelding verderAkoestisch comfort uit het programma van eisen frisse scholen

Belangrijk is dus de gemiddelde waarde van de nagalmtijd in de octaafbanden 250 t/m 2.000 Hz. Bij ons ook wel het spraakgebied genoemd. In een bestaande situatie kan de nagalmtijd gemeten worden. Bij een nieuwbouw situatie zal de nagalmtijd ingeschat moeten worden op basis van volume en gebruikte afwerkmaterialen van plafond, vloeren en wanden.

Wanneer er sprake is van een bestaande situatie is het dus belangrijk om een nagalmtijdmeting(quickscan) uit te voeren. Deze geeft de huidige ruimteakoestiek duidelijk weer en kan direct getoetst worden aan het gesteld niveau voor een frisse school. In geval van renovatie houden wij er in onze modellen ook rekening mee dat materialen vervangen worden door eventueel slechter of beter absorberend materiaal.

Vraag een gratis quickscan aan

Bij het niet behalen van de gestelde eisen kan aan de hand van deze nagalmtijdmeting ook bepaald worden hoeveel geluidsaborberend materiaal nodig is om de akoestiek te verbeteren. Daarbij houden wij rekening met de specifieke geluidsabsorptiewaarden van gekozen materialen.

Daarmee komt de gemiddelde nagalmtijd uiteindelijk op het gewenste niveau, namelijk tussen de 0,4 s (uitmuntend) en 0,8 s (voldoende). Omdat wij over de gehele octaafband meten nemen wij ook de aanvullende eis mee om aan klasse B te voldoen namelijk dat de nagalmtijd in de 125 HZ octaafband maximaal 30% mag afwijken van de gemiddelde nagalmtijd.

Wanneer wij de nagalmtijdmeting uitvoeren krijg je de garantie dat na de laatste schroef in de muur voldaan zal worden aan het gesteld ambitieniveau. Kortom Allkoestiek staat zijn mannetje om op het gebied van ruimteakoestiek zorg te dragen voor een frisse school. In september 2015 is er een herziene "Programma van Eisen - Frisse scholen" uitgekomen.

Zijn er specifiek vragen over het hoofdstukje ruimteakoestiek dan helpen wij je graag.

Neem contact met ons op

In welke ruimte wil je de akoestiek verbeteren?