Voortaan de akoestiek in de sporthal aangenaam voor de leerkracht

Omgeving

Onderwijs

Locatie

Groningen

Ruimte

Gymzaal
Allgym® akoestisch sportzaalpaneel

Akoestiek in gymzalen laat te wensen over

Wij hebben er in onze nieuwsrubriek al een keer eerder aandacht aan besteed; de akoestiek in gymzalen en sporthallen laat vaak te wensen over. Dit keer werden wij benadert door de Tine Marcusschool in Groningen omdat leerkrachten het geluid in de gymzaal bij de school als hinderlijk ervaren. Om een goede basis voor een advies te leggen zijn we gestart met een nagalmtijdmeting waarvan een rapportage met advies is opgesteld.

De NOC*NSF norm is een veel gehanteerde norm

Aan een sporthal/gymzaal worden geen wettelijke eisen gesteld. Er is de richtlijn van de rijksgebouwendienst (Rgd) voor een sportaccomodaties. Deze hanteert echter een ruim interval tussen 1,0 en 1,5 seconde nagalmtijd waarbij ook geen rekening gehouden wordt met de grootte van de ruimte.

Een veel gehanteerde norm is de NOC*NSF norm. De basis is een tabel waarin de betreffende accomodatie wordt ingedeeld in een klasse afhankelijk van de afmetingen en het volume. De klasse bepaald de maximale nagalmtijd. Verder houdt men rekening met mogelijk optredende flutter echo's en mogen de nagalmtijden tussen de frequentiebanden onderling geen grote verschillen vertonen.

Deze norm staat inmiddels ook vermeld in de Arbo-catalogus en wordt in geschilsituaties met leerkrachten steeds vaker genoemd als eis waaraan de sportzaal moet voldoen.

Allkoestiek bepaald de benodigde absorptie

De door ons gemeten nagalmtijden zijn getoetst aan de NOC*NSF norm waaruit bleek dat de gymzaal niet voldeed. Vervolgens hebben wij een nagalmberekening gemaakt op basis waarvan bepaald is hoeveel absorptie er benodigd was om de problemen op te lossen. Dit is vervolgens vertaald naar voorstel voor complete levering en montage.

Allgym® akoestische sportzaalpanelen als oplossing

Omdat de nagalmtijd niet extreem hoog was hebben wij in deze zaal de problemen kunnen oplossen door alleen het gebruik van Allgym® akoestische sportzaalpanelen tot een hoogte van 2,70 m1 boven de vloer. Deze panelen zijn speciaal ontwikkelde voor toepassing binnen hand- en speelbereik in een gymzaal.

Eventueel voeren wij een een controlemeting uit

Na het aanbrengen van de maatregelen is er uiteraard een controlemeting verricht waarvan de opdrachtgever een rapportage heeft ontvangen met garantie op de geleverde oplossing.

We nemen de tijd om een klant op locatie te voorzien van advies op maat. Vaak in combinatie met een meting.

Hiermee ben je verzekerd van het beste akoestische resultaat met garantie!

Advies vragen
Edwin: "Een goed advies leidt tot het beste resultaat."
Mailchimp nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!

Ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief met

  • Tips voor betere akoestiek
  • Projecten in beeld en geluid (hoor zelf het verschil!)
  • Onze nieuwste producten en het laatste nieuws