Akoestiek in sporthallen en gymzalen vaak slecht

Lees meer over het ludieke protest van gymleraren en leerlingen die gehoorbeschermers dragen tijdens de gymles...

Gehoorbeschermers tijdens de gymles

In oktober 2010 was er aandacht voor de vaak slechte akoestische situatie in sportaccommodaties. Het ludieke protest van gymleraren en leerlingen van Scholengemeenschap De Waerdenborch in het Twentse Holten haalt landelijk het nieuws op radio, TV en in de krant omdat tijdens de les gehoorbeschermers worden gedragen...

Gehoorschade als gevolg van een lange nagalmtijd

Na een jarenlange lobby van adviesorganen en bedrijven die zich met deze problematiek bezighouden komt er dan kennelijk eindelijk schot in de zaak. Binnen de Arbo wetgeving worden op tal van werkplekken strenge eisen gesteld aan de blootstelling van een werknemer aan een teveel aan hinderlijk geluid. Een te hoog geluidsniveau is veroorzaker nummer één. Een te hoge nagalmtijd speelt hierbij echter ook een rol. De laatste wordt vaak onderschat voor zijn bijdrage aan het ontstaan van gehoorschade. De gevolgen uiten zich in ziekte bij of ziekmeldingen van werknemers. Denk hierbij aan vermoeidheid, hoofdpijn, stress, enz.

Regels, richtlijnen en wetgeving voor akoestiek in sportaccommodaties

Sportaccommodaties maar ook ruimten zoals kinderdagverblijven, schoolcomplexen e.d. blijven vaak achter in de regelgeving. Meestal werkt men alleen nog maar met richtlijnen en zijn er verder geen eisen, regels of enige vorm van wetgeving die de geluidsproblemen afdekken. Een ondernemer of exploitant is daarom vaak ook niet gedwongen iets te doen aan de situatie terwijl deze wel schreeuwt om een oplossing. Een klager heeft dan geen poot om op te staan. Ook zijn er genoeg voorbeelden te noemen waarbij gebruikers zich niet prettig voelen in een ruimte maar zich geheel onbewust zijn van de oorzaak. Zij moeten dan gewezen worden op de aanwezigheid van galm en de mogelijkheden hier iets aan te doen.

Neem contact met ons op

Blijvende gehoorschade als resultaat van een slecht akoestisch klimaat

Gehoorschade is in tal van beroepen, ook daar waar je het in eerste instantie helemaal niet zou verwachten, dan ook aan de orde van de dag. In veel accommodaties is men zich überhaupt niet bewust van het feit dat de comfortzone "ruimte akoestiek" niet op orde is. In veel beroepsgroepen wordt vaak te laat ingegrepen waardoor een werknemer al blijvende schade heeft opgelopen en het kwaad is geschied.

Ook in nieuwbouw nog steeds problemen door onderschatting

Vandaag de dag worden er nog steeds nieuwbouwprojekten gerealiseerd waarbij onvoldoende rekening gehouden is met het begrip nagalm. Dit terwijl prima is te simuleren wat een ruimte gaat doen onder andere op basis van de geplande afwerking (harde materialen!), de vorm en het volume. Er zijn zelfs computermodellen die zaken als speech privacy, een goede verstaanbaarheid, e.d. exact in kaart kunnen brengen. Vreemd genoeg zijn er vele bouwprojekten die al direct bij oplevering of ingebruikname met akoestische problemen te kampen hebben. Wanneer dit aspect niet is meegenomen in de nieuwbouw betekent dit meestal dat er geen geld (meer) is om de akoestiek op peil te brengen. Ook is het achteraf aanbrengen van voorzieningen in een in gebruik zijnde ruimte een handicap.

Een brede keus aan akoestische oplossingen

Allkoestiek levert diverse kwalitatief hoogwaardige produkten voor het oplossen van problemen in sportaccommodaties. Daarbij wordt door ons verder gekeken dan alleen een goede akoestische werking. Ook zaken als beschikbare ruimte en hoogte, kleur, stootvastheid, onderhoud, veiligheid voor de sporter en dergelijke nemen wij mee in onze voorstellen. Een opdrachtgever kan dan ook kiezen uit budgetvriendelijke oplossingen die zelf zijn te monteren tot zeer hoogwaardige oplossingen die compleet worden geleverd en gemonteerd.

Een gedegen plan van aanpak

Het in kaart brengen van de nagalmsituatie vraagt om een akoestisch onderzoek. Een nagalmtijdmeting is hiervoor het geëigende middel. Allkoestiek beidt een gratis quickscan aan op locatie en toetst de gymzaal of sporthal aan de eisen van de NOC*NSF. Betreft het een nieuwbouwprojekt dan kunnen wij een nagalmberekening voor je maken op basis van tekenwerk.

Vraag hier jouw quickscan aan

Een opdrachtgever kan vervolgens besluiten of hij met de gegevens zelf een produkt of leverancier gaat zoeken of zich in het verdere traject wil laten begeleiden door Allkoestiek. Wij kunnen je bijvoorbeeld ondersteunen in het vinden van een passend produkt maar ook de uitvoering van het volledige projekt voor je verzorgen. Wanneer je Allkoestiek betrekt in het uitvoeringstraject dan krijg je een deel van de
kosten voor de nagalmtijdmeting van ons retour.

Bronnen

26-09-2010, RTV Oost "Actie tegen lawaai in gymzaal"
27-09-2010, NOS Jeugdjournaal "Gymen met gehoorbeschermers"
27-09-2010, NOS Nieuws "Gymzalen veroorzaken gehoorschade"
28-09-2010, De Telegraaf "Hoorndol"
KVLO "Gehoorschade bij leraren lager onderwijs in het nieuws"
KVLO "Geluidsabsorptie en geluidsreductie"