BOSA Subsidie bij investering in het verbeteren van de akoestiek

In 2023 speciaal beschikbaar voor amateursportorganisatie die de akoestiek willen verbeteren in hun sportruimte...

Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Het ministerie van volksgezondheid welzijn en sport heeft een subsidieregeling genaamd Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Deze is speciaal bedoeld voor amateursportorganisaties.

Voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen kun je 20% subsidie krijgen. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie, en maatregelen in het kader van de veiligheidsbeleving van de sportaccommodatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% in totaal).

Akoestiek en Bosa

Het verbeteren van de akoestiek valt ook binnen deze subsidie zoals te lezen valt in het aanvullende document “subsidie BOSA 2023” gepubliceerd op 19 december 2022.  

Akoestiek valt onder de maatregelen toegankelijkheid en komt in aanmerking voor 30% subsidie. Om precies te zijn onder de doelgroep specifieke sportvoorzieningen. Dit wordt onder 5.3 als volgt omschreven:

- In alle sportruimten over het gehele frequentiebereik gemiddelde nagalmtijd conform de akoestieknorm ISA-US1-BF1. Te beoordelen aan de hand van een akoestisch rapport.
- Achtergrondgeluidsniveau Leq ≤ 40 dB (ten gevolge van installaties of andere niet met de sport verwante geluidsbronnen.

De norm ISA-US1-BF1 is een norm van het NOC*NSF met betrekking tot sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen. Afhankelijk van het type zaal en de afmetingen zijn maximaal toegestane nagalmtijden gegeven.

De akoestiek in een sportruimte binnen jouw sportaccommodatie

Heb je een sportruimte met een slechte akoestiek neem dan contact met ons op. Wij controleren of jouw sportruimte voldoet aan de akoestieknorm aan de hand van een nagalmtijdmeting.

Op basis van deze nagalmtijdmeting komt er een advies en offerte voor het verbeteren van de akoestiek.

De volgende producten uit ons productengamma zijn toepasbaar in een sportruimte:

Dus ben je een amateursportorganisatie zonder winstoogmerk? En investeer je in de akoestiek van jouw accommodatie? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de BOSA-subsidie.

Ga naar de onderstaande website voor meer informatie:

Meer informatie over BOSA

Neem contact met ons op voor een nagalmtijdmeting en een prijsopgave voor het verbeteren van de akoestiek in jouw sportruimte